Uppgifter och integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in om dig bör du radera dina cookies och avstå från att använda webbplatsen. I avsnitten nedan förklarar vi vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

 

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", som är textfiler som lagras på din dator, mobil eller liknande enhet för att känna igen, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan dock inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.
Du har möjlighet att radera och blockera cookies. Du kan göra detta genom att följa dessa instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering
Om du följer instruktionerna och raderar eller blockerar cookies blir de annonser du ser mindre relevanta för dig, men de visas oftare. Samtidigt kan du också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

 

PERSONUPPGIFTER

Allmänt
Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad olika typer av information. Detta sker till exempel under vanliga interaktioner på webbplatsen, t.ex. när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling/undersökning, registrerar dig som ny användare/prenumerant eller på annat sätt använder tjänster eller gör inköp via vår webbplats.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du uttryckligen ger ditt samtycke och anger informationen själv, behandlar vi också: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis när du skapar ett konto för att logga in eller gör ett köp på webbplatsen.

 

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive GDPR och dataskyddslagen.
Dina uppgifter används endast i det syfte för vilket de samlades in och raderas när syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte


Uppgifter används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att ge dig de tjänster som du begärt, till exempel att få nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera och förbättra våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod
Vi behåller uppgifterna under den tid som lagen tillåter och raderar dem när de inte längre är nödvändiga eller relevanta. Perioden beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om och varför de ska sparas. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när uppgifter raderas.

Utlämnande av uppgifter
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografiskt läge, köns- och ålderssegment osv. lämnas vidare till tredje part i den mån uppgifterna är kända och om vi använder oss av tredje part. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet Cookies ovan. Uppgifterna används för riktad reklam.


Dessutom använder vi oss av ett antal tredje parter för att lagra och behandla uppgifter. De behandlar uppgifterna enbart för vår räkning och får ej använda dem för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post osv. sker endast om du själv samtycker till detta. Vi använder oss endast av databehandlare i EU eller i länder som kan erbjuda ett adekvat skydd för dina uppgifter.

 

Åtkomst och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Detta kan du göra genom att kontakta: support@jewls.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du skicka en begäran även om detta till ovanstående e-postadress.


Förlag
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Jewls ApS
Åhusene 9, st. 5
8000 Århus C
Telefon: 29886922
E-post: support@jewls.se